Omdlenie

Znalezione obrazy dla zapytania omdleniaOmdlenie jest spowodowane przemijającą globalną hipoperfuzją mózgu i jest definiowane jako przemijająca, samoograniczająca się utrata przytomności, z szybkim początkiem i spontanicznym całkowitym powrotem do zdrowia po krótkim czasie. Uprzednie omdlenie pojawia się, gdy pojawiają się objawy hipoperfuzji mózgowej bez utraty przytomności. Etiologia utraty przytomności jest zróżnicowana i może być spowodowana przez odruchy neurogenne, choroby sercowo-naczyniowe lub arytmie, stany neurologiczne lub psychiczne, leki i różne zaburzenia metaboliczne. Łagodne, ale nawracające lub niesprowokowane omdlenia wymagają starannej oceny.

Konieczna jest ostrożna ocena aeromedyczna, aby wyjaśnić przyczynę omdleń i określić ryzyko nawrotu. Neurogenne omdlenia odnoszą się do odruchowej odpowiedzi powodującej rozszerzenie naczyń i (lub) bradykardię, rzadko tachykardię, prowadzącą do systemowego niedociśnienia i hipoperfuzji mózgowej. Rodzaje omdlenia neurogennego obejmują omdlenia neurokardiogenne (wazowagalne), omdlenia zatoki tętnicy szyjnej oraz omdlenia sytuacyjne. Ogólny odsetek nawrotów omdleń wazowagalnych może wynosić nawet 30% .