Dysfunkcja węzła zatokowego

Podobny obrazBradykardia zatokowa i arytmia zatokowa są częstymi objawami u ludzi aktywnych; te wyniki często normalizują się podczas ćwiczeń i zwykle są bezobjawowe. U osób, u których utrzymuje się wydolność układu krążenia, często występuje zwiększone napięcie nerwu błędnego, i częściej może występować zwiększona zmienność rytmu serca. Odkrycia te są kompatybilne ze wszystkimi obowiązkami załogi samolotu, w tym w samolotach o wysokich osiągach. W przeciwieństwie do tego załoga samolotu z omdleniem lub presynkopią spowodowaną przez bradykardię zatokową, zatrzymanie zatok lub blok przedsionkowo-przedsionkowy powinna być uziemiona. U osób bezobjawowych, zatrzymanie przedsionkowo-somatyczne > 3 s w ciągu dnia i > 4 w nocy powinno również prowadzić do czasowego wycofania przywilejów załogi samolotu. Takie osoby wymagają dalszych badań w celu potwierdzenia lub wykluczenia podstawowej choroby serca.