Dysfunkcja węzła zatokowego

Podobny obrazBradykardia zatokowa i arytmia zatokowa są częstymi objawami u ludzi aktywnych; te wyniki często normalizują się podczas ćwiczeń i zwykle są bezobjawowe. U osób, u których utrzymuje się wydolność układu krążenia, często występuje zwiększone napięcie nerwu błędnego, i częściej może występować zwiększona zmienność rytmu serca. Odkrycia te są kompatybilne ze wszystkimi obowiązkami załogi samolotu, w tym w samolotach o wysokich osiągach. W przeciwieństwie do tego załoga samolotu z omdleniem lub presynkopią spowodowaną przez bradykardię zatokową, zatrzymanie zatok lub blok przedsionkowo-przedsionkowy powinna być uziemiona. U osób bezobjawowych, zatrzymanie przedsionkowo-somatyczne > 3 s w ciągu dnia i > 4 w nocy powinno również prowadzić do czasowego wycofania przywilejów załogi samolotu. Takie osoby wymagają dalszych badań w celu potwierdzenia lub wykluczenia podstawowej choroby serca.

Utrata przytomności

Znalezione obrazy dla zapytania omdleniaDokładne badanie EKG, echokardiogram, EKG wysiłkowy, a w niektórych przypadkach tabela pochylenia i wszczepialny rejestrator pętlowy (ILR) jest często wymagane, jeśli wystąpił więcej niż jeden epizod synchronizacji. Międzynarodowe wytyczne dotyczą implantacji ILR jako wskazania klasy IA we wczesnej fazie oceny u pacjentów z nawracającymi omdleniami niepewnego pochodzenia lub u pacjentów wysokiego ryzyka, u których kompleksowa ocena nie zakończyła się powodzeniem w identyfikacji przyczyny.  Pojedynczy epizod utraty przytomności nie powinien prowadzić do ograniczenia wykonywania obowiązków – na przykład w połączeniu z wszczepieniem lub długotrwałym stanem, bez inkontynencji. Ponadto, epizod synchroniczny związany z fizjologiczną utratą przytomności spowodowaną zmniejszonym ciśnieniem cząstkowym tlenu (PaO2) (np. Podczas treningu niedotlenienia) lub wywołaną G utratą przytomności (GLOC) w wirówce, można również uznać za łagodny, jeśli jest izolowany. W innych przypadkach, jeśli zidentyfikowany zostanie wyraźny środek strącający i ryzyko nawrotów jest niskie i / lub podstawowy stan lub czynnik wyzwalający może być odpowiednio kontrolowany, powrót do ograniczonych obowiązków może być możliwy po okresie obserwacji. Powtarzające się epizody utraty lub zaburzeń świadomości, niedociśnienie ortostatyczne lub objawowe lub nawracające omdlenia wazopresyjne całkowicie dyskwalifikują obowiązki załogi lotniczej.

Omdlenie

Znalezione obrazy dla zapytania omdleniaOmdlenie jest spowodowane przemijającą globalną hipoperfuzją mózgu i jest definiowane jako przemijająca, samoograniczająca się utrata przytomności, z szybkim początkiem i spontanicznym całkowitym powrotem do zdrowia po krótkim czasie. Uprzednie omdlenie pojawia się, gdy pojawiają się objawy hipoperfuzji mózgowej bez utraty przytomności. Etiologia utraty przytomności jest zróżnicowana i może być spowodowana przez odruchy neurogenne, choroby sercowo-naczyniowe lub arytmie, stany neurologiczne lub psychiczne, leki i różne zaburzenia metaboliczne. Łagodne, ale nawracające lub niesprowokowane omdlenia wymagają starannej oceny.

Konieczna jest ostrożna ocena aeromedyczna, aby wyjaśnić przyczynę omdleń i określić ryzyko nawrotu. Neurogenne omdlenia odnoszą się do odruchowej odpowiedzi powodującej rozszerzenie naczyń i (lub) bradykardię, rzadko tachykardię, prowadzącą do systemowego niedociśnienia i hipoperfuzji mózgowej. Rodzaje omdlenia neurogennego obejmują omdlenia neurokardiogenne (wazowagalne), omdlenia zatoki tętnicy szyjnej oraz omdlenia sytuacyjne. Ogólny odsetek nawrotów omdleń wazowagalnych może wynosić nawet 30% .